سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

کامبیز یوسفی – کارشناس پژوهشی – مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام گیلان

چکیده:

منابع آب خشکیها عمدتا بوسیله چرخه های ابشناختی حاصل از تبخیر سطح دریاها و و حرکتی بخارهای آب به مناطق دوردستی از خشکیها و تقطیر و انجماد و بارش به سطح زمین می رسند. با توجه به این امر در سیستم هوا همیشه درصد کم یا زیادی رطوبت بسته به دوری و نزدیکی به دریا و فاکتورهای دیگر وجود دارد. بنابراین بعد از این که سایر عوامل مثل تقطیر ذرات (Aerosol) و سرد شدن توده هوا (Cooling) مهیا گردد. این بخارها تبدیل به مایع شده و احتمال بارش می رود با این حال در مناطق جنگلی نسبت به مناطق بیابانی و حتی مناطق حاشیه جنگل همیشه نزولات و بارندگی بیشتر است بطوری که در ارتفاعات جنگلهای شمال این موضوع به کرات اتفاق می افتد که بهنگام بارندگی قبل از خیس شدن کامل سطح خاک در حاشیه جنگل در چند صدمتری و داخل جنگل آبها کاملا از طریق این بارشها در خاک نفوذ کرده و بنا به شدت آن درصدی براه افتاده و در آبراهه جاری می شوند. این تحقیق با هدف بررسی عوامل کاهش آبده آبراهه ها، رودخانه ها و خشکیدگی تعداد زیادی از چشمه ها انجام گرفت. با توجه به آن ارزیابی توان تولید آب د رجنگل و بررسی مکانیزم های آن اقدام گردید تحقیق با مقایسه اراضی جنگلی با عرصه های خارج از آن که در دهه های اخیر از زیرپوشش درختان متراکم خارج و به کاربری مرتع و زارعت اختصاص یافته اند انجام گردید تحت این شرایط بدون اینکه از ابرهای پوشش داده شده در سطح جنگل و حاشبه آن بارانی حاصل شده باشد در داخل جنگل بارندگی اتفاق افتاده و از آبهای باریده و نفوذ کرده بداخل خاک د رعمقهای مختلف نمونه برداری رطوبت وزنی بعمل آمد. نمونه ها به آزمایشگاه انتقال و درصدرطوبت وزنی آنها مشخص گردید . در نمونه برداری مستقل وزن مخصوص ظاهری خاک مشخص و ارقام به رطوبت حجمی تبدیل شدند. آمارها از طریق نرم افزار آماری (SAS) تجزیه و تحلیل شدند.