سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: چهارمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میرتقی میرمحمدی – کارشناس ارشد بهداشت حرفه‌ای دانشکده بهداشت ساری
جبرائیل نسل سراجی – دکترای بهداشت حرفه‌ای – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
جمال‌الدین شاه طاهری – دکتر بهداشت حرفه‌ای – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
محمدعلی لحمی – دکترای طب کار – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

یکی از عوامل زیان آور محیط کار، عوامل روانی باشد که در اغلب صنایع و محیط‌های کاری به صورت نامحسوس ولی مؤثر گریبان‌گیر شاغلین می‌باشد و ممکن است مرتبط و همراه با دیگر عوامل زیان آور در محیط کار باشد. این پژوهش در راستای بررسی میزان اختلالات روحی روانی ناشی از کار شاغلین یکی از صنایع تولیدکننده لوازم خانگی تهران در سال ۸۲ – ۱٬۳۸۱ انجام پذیرفت. جامعه مورد مطالعه ۴۸۰ نفر از شاغلین یکی از کارخانجات تهران بودند که در یک صد ایستگاه کاری فعالیت داشتند از این تعداد با مشابه آماری تعداد ۵۰% آنان به صورت را با نمونه‌گیری شد و پس از آموزش‌های لازم با استفاده از نرم‌افزار SPSS.9 در دو مرحله کاری مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتن: الف- ابتدا با استفاده از پرسش‌نامه های ( Quick Exposure Check ) QEC و نرم‌افزار مربوطه که کلیساها مورد تجزیه و تحلیل شغلی قرار گرفتند. ب- مرحله بدقولی شاغلین ایستگاه‌های کاری مضبوط و توسط پرسش نامه‌های QEC و Nordic مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفتن. در طی این تحقیق مجموعاً ۲۴۰ نفر در صد ایستگاه کاری مورد بررسی قرار گرفته که ۳/۶ در صد از ایستگاه‌های کاری امتیاز بسیار بالایی کسب نمودند ( سطح چهارم QEC پرده ، ۳/۴ در صد دارای امتیاز بالا پود (سطح سوم QEC پرستش ماه ۱۹/۲ در صد دارای امتیاز متوسط بوده (سطح دوم QEC ) مه ۷۳/۷۸ در صد در یک سطح پایین می‌باشند. (سطح اول QEC و … نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد افرادی که در ایستگاه‌های تأسیسات برقی و بالانس موتور غول فعالیت می‌کردند از بیشترین امتیاز ممکن (سطح چهارم) برخوردار شده که نیاز به اقدامات اصلاحی فوری دارند و به ایستگاه‌های کاری نیاز به بررسی بیشتر و اقدامات اصلاحی در فرصتی مناسب دارد به نظر می‌رسد که انجام کافران بمانی، عدم اجرای صحیح نوبت کاری، وجود عوامل زیان آور فیزیکی (صدا، ارتعاش و …..)، عوامل زیان آور شیمیایی (گردوغبار، فیومها و….) بیماری‌های ناشی از کار و تعارضات کاری و عدم رضایت و امنیت شغلی بستر مناسبی پره بروز بیماری‌ها و عوارض ناشی از کار فراهم می‌آورد.