سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رفیعی مقدم – سازمان مدیریت استان قم
باهنر – سازمان مدیریت استان قم
بارانی – سازمان مدیریت استان قم
ابدالی – سازمان مدیریت استان قم

چکیده:

جداسازی و شناسایی عوامل مؤثر در سقط جنین گوسفند و بز ( سالمونلوز، بروسلوز، کمپیلوباکتریوز، بوردر دیزیز ) و ارتباط آنها با شرایط مدیریتی پرورش دامها . نمونه گیری از محتویات شیردان دامهای سقط کرده توسط سرنگ استریل و کشت میکروبی، دریافت نمونه سرم خون در روز اول و ۴ – ۳ هفته بعد از سقط و انجام آزمایشات سرولوژیکی . تعداد ۵۲ نمونه سقط جنین تحت مطالعه قرار گرفته است .
محتویات معده جنین بر روی محیط های پایه، اختصاصی و افتراقی کشت می شد و سپس کلنی های خالص مورد شناسایی قرار می گرفت و تیتر آنتی بادی مرحله دوم دامها بر علیه بیماری بوردر و بلوتانگ با تیتر مرحله اول مقایسه می شد در صورتی که تیتر فزاینده بود نمونه بعنوان نمونه مثبت تلقی می شد .
بوردر %۱۹/۱ ، بلوتانگ %۱۴/۹ ، بروسلا %۱۳/۵ ، سالمونلا %۳/۸ ، کمپیلوباکتر %۳/۸ ، سایر عوامل باکتریایی %۱۷/۳ بوده است . نتایج این تحقیق اولین گزارش مورد مثبت بیماری بوردر و بلوتانگ در استان قم می باشد . سه بیماری بروسلوز، بوردر و بلوتانگ بیشترین نقش را در عوامل سقط استان دارند . %۵۹ دامهای مبتلا تغذیه از مرتع و %۳۷ تغذیه توأمان مرتع و دستی داشته اند . میانگین ماه آبستنی دامها ۳/۸ ماه بود و %۶۳/۵ نمونه ها در بخش مرکزی و %۱۳/۵ نمونه ها در بخش جعفریه بوده است . مایه کوبی در دو هفته اخیر، تغذیه با کنجاله تخم پنبه، مصرف دارو در نمونه های تحت مطالعه نقش نداشته است .