سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش علمی کاربردی مدیریت بقایای گیاهی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

داود مومنی آبخارکی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت و کهنوج

چکیده:

سیستم های کشاورزی پایدار سیستم هایی هستند که بر تولید در دراز مدت و سازگاری با محیط زیست تاکید دارند لذا کلیه عملیات کشاورزی از مراحل اولیه تهیه بستر کاشت گرفته تا واپسین عملیات پس از برداشت در زمین نبایستی مغایریت با اهداف کشاورزی پایدار داشته باشد. یکی از کارهایی که در کشور ما روی بقایای گیاهی باقمیانده از کشت قبلی انجام می گیرد. سوزاندن آنهاست که علاوه بر اثرات سوء بر محیط زیست برای خاک زراعی نیز زیانبار است در این مقاله ضمن پرداختن به دلایل استفاده از این راه کار توسط کشاورزان پیشنهاداتی در راستای کاهش عملیات سوزاندن و از بین بردن بقایای گیاهی و در جهت رسیدن به اهداف کشاورزی پایدار ارائه گردیده است.