سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید اسمعیل حسینیان برزی – دانشکده مهندسی شیمی نفت وگاز دانشگاه شیراز
فریدون اسماعیل زاده – دانشکده مهندسی شیمی نفت وگاز دانشگاه شیراز
جمشید فتحی کلجاهی – دانشکده مهندسی شیمی نفت وگاز دانشگاه شیراز

چکیده:

در این مطالعه عوامل غیر فعال شدن کاتالیزورهای واحد میدرکس مجتمع فولاد خوزستان بوسیله یک سری آزمایشات ، CHNS3 ،XRD2 و SEM4 مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته شد و همچنین آنالیز مقاومت مکانیکی بمنظور اندازه گیری فشار استاتیکی حاصل از نیروی وزن کاتالیزورها در طول راکتور نیز بوسیله دستگاه Instron بررسی و ارزیابی شد. کاتالیزورها بر اساس موقعیت بارگیری در طول راکتور و نوع پایه با یکدیگر یکسان نمی باشند که این مسئله باعث می شود که از لحاظ میزان و نوع افت فعالیت نیز با هم متفاوت باشند. در این بررسی مشخص گردید مسمومیت ترکیبات گوگردی و رسوب کک عامل موثر غیر فعال شدن کاتالیزورها می باشد، از مقایسه نتایج این آزمایشات بخوبی می توان دریافت که هر کدام از انواع کاتالیزور در چه موقعیتی از راکتور بر اثر چه عاملی غیر فعال شده است و در نهایت می توان تدابیر لازم بمنظور افزایش کارایی کاتالیزورها را پیشنهاد داد.