سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

جمشید سلحشور – سازمان آب و برق خوزستان ، مدیر طرح های حوزه جنوب کرخه
رضا کاظمی اسفه – کارشناس شرکت مهندسین مشاور سازآب پردازان
علی حبیب نژاد – کارشناس مکانیک خاک آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وزارت راه و ترابری

چکیده:

ترکهای موجود در سطح بتن لاینینگ کانالهای آبیاری و زهکشی که باعث ایجاد درز و شکاف و در نهایت تخریب رویه بتنی کانالها می گردد از عواملی است که هر ساله باعث هدر رفتن مقادیر
زیادی از منابع آبی کشور به صورت نشت و خسارات مالی م یباشد. لذا باید ضمن جلوگیری از به وجود آمدن آنها در صورت بروز ، ضمن کنترل، مقادیرشان را به حداقل رسانید. درتحقیق صورت گرفته ابتدا به انواع ترکهای سطحی اشاره می گردد. زمان بروز ترکها مشخص می شود. علل و عوامل بوجود آمدن ترکها بیان می شود و اینکه علل و عوامل فنی در ترکیب با علل اجرائی چگونه در شک لگیری، کم یا زیاد شدن ترکها مؤثر است