سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

وحید ایروانی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی – دانشگاه سیستان و بلوچستان
احسان ربیع زاده – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک – دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پل یتکنیک تهران)
ناصر ثقه اسلامی – دکترای مهندسی شیمی – دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
مرتضی زیودار – دکترای مهندسی شیمی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستا

چکیده:

روش استخراج حلالی، یک فرایند شیمیایی است که در این روش فلزات موجود در فاز آبی برای تشکیل کمپلکس آلی با یک ماده آلی واکنش م یدهند و فلز مورد نظر از فاز آبی وارد فاز آلی گشته و استخراج صورت م یگیرد. به دلیلکاربردهای مختلف لانتانیم در صنایع مختلف و نیز جلوگیری از هدر رفتن آنها و آلودگ یهای بعدی ناشی از آن، در این مقاله استخراج حلالی لانتانیم از محلول لیچینگی که حاوی اورانیوم و عناصر مختلفی از قبیل: آهن، آلومینیوم، کلسیم، سدیم، پتاسیم، توریم و . . . م یباشد، بررسی شده و روشی برای جداسازی و خال صسازی آن از محلول ارائه گردیده است. حلال مورد استفاده برای استخراج، دی -دو اتیل هگزیل فسفریک اسید حل شده در کروزین انتخاب گردیده و پارامترهای بهینه برای استخراج معین شده است. از پارامترهای مختلف موثر در استخراج لانتانیم از لیچینگ اسید سولفوریکی حاوی اورانیوم، در این مقاله به بررسی دما، غلظت استخراج کننده و نسبت فازها پرداخته شده است.