سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امین محمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای دریایی
حسن افشین – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سهند
حبیب حکیم زاده – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

امروزه به دلیل گسترش و اهمیت فعالیتهای نفتی و حمل و نقل دریایی و همچنین توجه به استخراج معادن دربستردریاها ،فعالیتهای ساختمانی مانند ساخت اسکله ها ،سکوها و … درمناطق ساحلی و اقیانوسی افزایش چشمگیری داشته است .هرچند بتن به عنوان یک ماده با دوام محسوب می گردد اما احتمال دارد که درطول مدت عمرخود به دلایل متعددی تحت نارسایی و آسیب قرارگیرد .هنگام طراحی سازه ها وطراحی بتن درنظرگرفتن عواملی که بتن طی سالیان دراز باید درمعرض آن قرار گیرد ضروری است .گاهی عدم پایایی بتن منجربه هزینه های تعمیراتی کلانی می شود که ازهزینه لازم برای یک طراحی خوب قابل قبول به مراتب بیشتر است و گاه این هزینه ها بقدری بالاست که تخریب سازه ها به تعمیرات آن ارجح است .دراین مقاله به بررسی عوامل موثربرخوردگی میلگردها و خرابی بتن مسلح درمحیطهای دریایی پرداخته شده است .