سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شهناز شکرفروش – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
محبوبه چین آوه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
محبوبه محمودی راد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

چکیده:

تداوم یک رابطه جنسی راحت و رضایت بخش، جزء مهمی از ارتباطات زناشویی بسیاری از زوجین میباشد. اما اغلب درطی حاملگی مورد تهدید قرار میگیرد. مشکلات جنسی، مثل از دست دادن میل جنسی و کاهش دفعات نزدیکی در مطالعاتقبلی گزارش شده است. هدف از این مطالعه، تعیین عوامل مؤثر بر زندگی جنسی خانمها در طی حاملگی بوده است. این مطالعه توصیفی و مقطعی شامل ۱۲۰ خانم حامله که برای انجام مراقبتهای دوران بارداری به درمانگاه شوشتری و بیمارستان بهشتی در شیراز مراجعه کرده و از طرف پزشک برای انجام فعالیتهای جنسی محدودیتی نداشتند، بود. محققین از طریق مصاحبه چهره به چهره، پرسشنامه ها را تکمیل کردند و سپس اطلاعات توسط نرم افزارsppsمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بین تغییر در زندگی جنسی در طی حاملگی با مدت ازدواج میزان تحصیلات، میزان درآمد و ارتباط معنی دار وجود داشت. متغیرهایی مثل سن، وضعیت شغلی ، تعداد فرزندان، تعداد حاملگی، تعداد سقط و کورتاژ بر روی زندگی جنسی در حاملگی تاثیری نداشت. در حقیقت، هیچ مدرک پزشکی مبنی بر اینکه فعالیت جنسی در حاملگی طبیعی به ما در یا جنین آسیب برساند، وجود ندارد، اما عقاید منفی راجع به این امر منجر به کاهشتمایل جنسی و کاهش تعداد دفعات نزدیکی در حاملگی گردیدهاست.این مسئولیت مراقبین بهداشتی است که از طریق آموزش و مشاوره ترسها و هرگونه مفاهیم غلط راجع به این موضوع را از بین ببرند