سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عزالدین مهاجرانی – تهران، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده لیزر
شاهین باقری –
راضیه محزون –

چکیده:

در این مقاله لایه نشانی پلیمر متیل متاکریلات به کمک محلول آن در حلال دی کلرواتان و به روش لایه نشانی فروبردنی انجام شده است. بستگی ضخامت و همچنین کیفیت سطح بر حسب سرعت بیرون آمدن نمونه از محلول و دما مورد بررسی قرار گرفته است و نشان داده شده است که با کنترل این عوامل می توان ضخامت و یکنواختی سطح را در روش لایه نشانی فروبردنی کنترل کرد.