سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غلامعلی شفابخش – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان
احسان کاشی – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری دانشگاه سمنان
محسن هاشمی مطلق – کارشناس عمران و عضو انجمن علمی عمران دانشگاه آزاد سمنان

چکیده:

امروزه با گذشت بیش از یک قرن ازاحداث اولین خط آهن درایران خطوط ریلی بخش قابل توجهی ازحمل بار و مسافررا درکشوربرعهده دارند .لذا با توجه به افزایش روزافزون تقاضا دراستفاده از حمل و نقل ریلی در بخش جابجایی مسافر و کالا و با توجه به گسترش شبکه ریلی کشور ،حفظ و تامین امنیت ناوگان عبوری ازاهمیت ویژه ای برخوردار است .دراین راستا عوامل متعددی نظیر طرح هندسی ،سیستم روسازی ،عوامل انسانی، شرایط اقلیمی ،ناوگان و … نقش دارند وصدمات ناشی ازسوانح ریلی دارای ابعاد گوناگون اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،زیست محیطی ،بهداشت و انسانی است .بدین جهت درکشورهای مختلف جهان و خصوصا" درکشورهای توسعه یافته صنعتی سالهاست که علل بروز سوانح و ضایعات و صدمات ناشی از سوانح ریلی به صورت منظم و سیستماتیک محاسبه شده و نتایج بدست آمده درتصمیم گیریهای مربوط به چگونگی تخصیص منابع و پیشگیری ازبروز سوانح مورد توجه قرار می گیرد ۰ کشورما ایران درسالهای اخیر به صورت یکی ازکانونهای بحران درآمده و سوانح ریلی درسالهای اخیر نشان دهنده ضرورت توجه به مسئله ایمنی می باشد .دراین مقاله ضمن معرفی کلی سیستم خط آهن به بررسی مشکلات بوجود آمده ناشی ازعوامل ذکرشده و تاثیر ین موارد بر ایمنی ناوگان عبوری و راهکارهای جلوگیری ازبروز سوانح پرداخته شده است .