سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رسول ربانیان نجف آبادی – شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان
عباس رفیعی سامانی – شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان

چکیده:

قطعیهای خواسته و ناخواسته رخ داده در شبکه توزیع ضمن توقف جریان تحویل توان و متناظر آن فروش انرژی ، در برخی شرایط باعث ایجاد مشکلات وخساراتی برای شرکتهای توزیع و مشترکین می گردد . لذا بررسی علل اینگونه قطعی ها و تلاش در جهت کاهش آن ضمن کاستن زیانهای وارده ، رضایتمندی مشترکین را نیز به همراه خواهد داشت . در این مقاله ، علل بروز حوادث ودرنتیجه قطعی آنها در اثر عملکرد رله ارت فالت مربوط به چند فیدر در محدوده شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان ، بررسی و نتیجه اعمال اقدامات اصلاحی پیشنهاد شده برروی این فیدرها مورد بررسی قرار گرفته است .