سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عباس افلاطونیآن – گروه تکتونیک دانشگاه تربیت مدرس
علی یساقی – گروه نکتونیک دانشگاه تربیت مدرس
عبدالحسین احمدنیا – گروه تکتونیک دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در کمربندهای چین خورده – رانده شده افق‌های گسستگی میانی نقش مهمی را در صد که چین خوردگی و تشکیل ساختارهای موجود به عهده دارد. تاقدیس سلطان که یک چین انتشار گسله ( PAULT PROPAGATION FOLD ) می‌باشد در کمربند چین خورده – رانده شده زاگرس در بخش میانی ناحیه لرستان واقع است. سازنده‌های و بمونی یافته در این طاقدیس بیشتر از رسوبات کرتاسه و دوران سوم زمین‌شناسی هستند. از میان این رسوبات سازنده‌های سورگاه ، گورپی و امیران به عنوان افق‌های گسستگی میانی کم عمق تأثیر زیادی در تشکیل ساختارهای موجود در این تاقدیس دارند. در قسمتی از پهلوی یک جنوبی این تاقدیس نامتقارن بسته که به سمت جنوب – جنوب غرب و تمایل دارد یک ناودیس خوابیده وجود دارد. در این تحقیق با تقسیم دو برش ساختاری بر روی این تاقدیس مشخص شد که سازنده‌های مقاوم تله زنگ ک، شکان و آسماری با قرارگیری در بین مارن ها و شیل های شکل پذیر امیران و گورپی و تبخیری های گچساران شرایط بسیار مستعدی برای لغزش دارند و در مراحل پایانی تکامل چین با افزایش ارتفاع نشیب پهلوی جنوبی تاقدیس تا حدود ۴۵ الی ۶۰ درجه تحت تأثیر نیروی ثقل شاهرود و به لغزش و برگشتی کرده‌اند . در اثر ادامه چین خوردگی انتشار گسلی، جابجایی بلوک فرا دیواره و عملکرد نیروهای ثقل و فرسایش، این لایه‌ها بدون شکستگی به پشت خمیده شده و این ناودیس خوابیده را به وجود آورده اند.