سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: اولین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سید ناصر رئیس السادات – بخش زمین شناسی دانشگاه علوم واحد بیرجند
ناصر نعیمی قصابیان – پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی کشور

چکیده:

حوضه رسوبی کپه داغ در شمال و شمال خاوری ایران واقع است. این حوضه از سوی شمال به ورقه توران و از سوی خاور به گسل هریرود و از سوی باختر به طور تدریجی با البرز و از سوی جنوب با ایالت ساختاری بینالود هم مزر می باشد.
آب و هوا درحوضه رسوبی کپه داغ متغیر می باشد و به توپوگرافی حاکم در منطقه نیز بستگی دارد. بطور کلی میزان بارندگی از خاور و جنوب خاوری کپه داغ به سوی شمال باختری افزایش می یابد. بر اساس اطلاعات ایستگاههای هواشناسی موجود در منطقه درجه حرارت از۳۰- درجه سانتی گراد در بهمن ماه تا۴۳+ درجه سانتی گراد در مرداد ماه تغیر می نماید و با این احتساب نوسان درجه حرارت بالغ بر ۷۳ درجه سانتی گراد است. میزان بارندگی نیز بین ۱۶۰ میلی متر در ایستگاه هواشناسی سرخس تا حدود ۸۰۰ میلی متر در ایستگاه مراوه تپه در تغییر است.
بررسی اقلیم منطقه در دو سیستم آمبرژه و دومارتن آن را جزء اقلیم خشک و نیمه خشک قرارمی دهد. پوشش گیاهی در این مناطق از هم پراکنده می باشد و در نتیجه هوازدگی و فرسایش مکانیکی برهوزادگی شیمیایی برتری دارد. اثر اقلیم در ایجاد اشکال سطحی به عوامل سنگ شناسی و زمین ساختی بستگی دارد که این اثر در حین بررسی عوامل فوق مورد کاوش بیشتری قرار خواهد گرفت.