سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدرضا کشاورزی – دانشجوی کارشناسی ارشد آب شناسی گروه زمین‌ شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
نصرالله کلانتری – عضو هیئت علمی گروه زمین‌ شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
عزت‌الله رئیسی – عضو هیئت علمی گروه زمین‌ شناسی دانشگاه شیراز

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق بررسی نقش عوامل ایدئولوژی، ساختاری (به ویژه شکستگی‌ها) و توپوگرافی در ظهور چشمه‌های محدود ایذه می‌باشد. جهت انجام این تحقیق ابتدا مطالعه زمین‌شناسی و زمین‌شناسی ساختاری شامل چین خوردگی ها، گسل‌ها و شکستگی‌ها انجام شد. برای بررسی و تعیین ارتباط شکستگی‌ها با محل صفوف چشمه‌ها پارامترهای همچون تراکم شکستگی‌ها، طول شکستگی‌ها و جهت غالب آن‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و جهت استخراج شکستگی‌ها از سنجش از دور و GIS نیز استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که محل ظهور اغلب چشم‌ها در آهک آسماری و در فواصل صفر تا ۱۰۰ متری از شکستگی‌ها قرار دارد. همچنین تراکم منحنی‌های هم تعداد و هم طول شکستگی‌ها با محل ظهور چشمه‌ها منطبق می‌باشد. دامنه گسترش بیشتر چشمه‌ها در ارتفاع ۹۰۰ تا ۹۶۰ متری می‌باشد. تغییرات فصلی دمای آب چشمه‌ها نشان دهنده سیستم جریان انتشار دیدم و مجرایی – اکتشافی می‌باشد.