سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابوالفضل اسلامی – استادیار دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه گیلان
رحمت مدندوست – استادیار دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه گیلان
محمدعلی بیگلری – کارشناس ارشد ، دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

تعیین طول شمع و عمق استقرار آن در خاک به کمک روابط استاتیکی ، جز در حالت وجود بستر سنگی یا لایه مقاوم در عمق مشخص تا حدودی مشکل می باشد . روابط استاتیکی درتخمین عمق استقرار شمع دارای محدودیت هایی درارتباط با تعیین مقادیر پارامتر های برشی و نیز انتخاب مدل گسیختگی مناسب می باشند . آزمایش ب ارگذاری نیز که پس ازکوبیدن شمع تا عمق مورد نظر واعمال یک مجموعه بار معین بر روی آن انجام می گیرد، پر هزینه بوده و اجرای آن درهمه سایتها با معضلاتی همراه است . آزمایش ها و روشهای دینامیکی قابلیت پاسخگویی در مورد عمق نفوذ شمع و مناسب بودن سیستم شمعکوب انت خابی را دارند، اما مشکل اساسی در استفاده آنها جهت تخمین عمق نفوذ ، هزینه زیاد استفاده ازاین ابزارها و نیاز به نیروی ماهر و متخصص جهت استفاده صحیح از دستگاههای آزمایش می باشد، بعلاوه اینکه ظرفیت باربری شمع ها را قبل از کوبش نمی توان تعیین نمود .