سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهین کرباسی راوری – مربی، دانشگاه علم و صنعت ایران واحد اراک
علی سبزعلی سنجانی – استادیار، دانشگاه اراک، دانشکده فنی و مهندسی،گروه عمران اراک

چکیده:

واژگونی صخره های سنگی درز و ترک دار و یا لغزش توده های رسی پیش تحکیم یافته دارای درز و ترک در شیبهای مصنوعی و یا طبیعی همواره توجه محققین بسیاری را به خود جلب کرده است و تاکنون مطالعات وسیعی برای بررسی آزمایشگاهی، تحلیلی و عددی رفتار ماکروسکوپی (توده ای) و یا میکروسکپی (نمونه های آزمایشگاهی) و همینطورعوامل مؤثر در پایداری توده های سنگی و رسی پیش تحکیم یافته درز و ترک دار شده استه است .عده ای از پژوهشگران نیز با استفاده از نرم افزارهایی از قبیلUDEC و FIAC و یا نرم افزارهایی بر اساس روش تلاش کرده اند تا در قالب یک توده درز و ترک دار ، پایداری در برابر لغزش و واژگونی توده را (FEM) المان محدودمورد مطالعه قرار دهند و یا در قالب یک نمونه سه محوری و یا برش مستقیم که دارای ترک سرتاسری و یا محدود می باشد موضوع پایداری نمونه را مورد مطالعه تحلیلی عددی و یا آزمایشگاهی قرار دهند. در این تحقیق تلاش شده است که نحوه مدل کردن توده سنگی مستعد واژگونی که ارای دسته ترکهای عمود بر یک ترک سرتاسری (گسل) که از پای شیب عبور می کند گزارش گردد