سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدحسین یونسی زاده – کارشناس ، مرکز تحقیقات راه آهن

چکیده:

نتیجه آزمایشات میدانی و مطالعات و بررسی های به عمل آمده توسط شرکت GM در رابطه با نیروهای وارده بین چرخ ریل موضوع بحث این مقاله است . مواردی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته، به سه بخش عمده تقسیم می گردد.ابتدا پارامترهای مختلف مربوط به لکوموتیو و واگن، همچون سیستم تعلیق، نیروی کشش، قدرت ترمزگیری، وزن و دیگر پارامترهای مورد بررسی قرار گرفته و تاثیر آن بر نیروهای بین چرخ و ریل نشان داده خواهد شد. در بخش دیگر، تاثیر پارامترهای خط که عموماً مربوط به مشخصات ریل، اتصالات مربو طه، پابندها، بالاست و یا زیر سازی خط بوده ، مورد بررسی قرار گرفته است و نهایتا اثر عملکرد قطاربر پایداری بیان شده است . نیروهای بین چرخ و ریل در سه جهت طولی، عمودی و جانبی اعمال میگردندکه موضوع بحث این مقاله ، نیروهای جانبی می باشد . نیروهای جانبی به دو بخش ن یروهای دینامیکی و نیروهای شبه استاتیکی یا دائم تقسیم شده اند و اثر پارامترهای مختلف بر این دو دسته نیرو بررس ی شده اند . در این مقاله آثار ناشی از عوامل مختلف (همچون فاصله محورهای بوژی- لقی- ضریب اصطکاک، حالت کششی یا ترمزی، پروفیل و…)بر پایداری بررسی شده اند