سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حمیدرضا مرادی – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس، گروه مهندسی آبخیزد
سیدمحسن حسینی – استادیار، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس، گروه

چکیده:

در سالهای اخیر کشور ایران با افزایش وقوع سیلاب مواجه بوده است . خطه شمال کشور نیز از این معضل مستثنی نبوده و بویژه در یک دهه اخیر، سیلاب های سنگینی در منطق ه به وقوع پیوسته که سیل گلستان نمونه ای از آن است در تاریخ ۱۳۸۰/۵/۱۹ در منطقه پارک ملی گلستان سیل جاری شد. این واقعه با تلفات جانی و خسارات مالی سنگینی همراه بوده است . در این تحقیق ، جهت مدیریت صحیح منابع و امکانات، دلایل وقوع این سیلاب مورد بررسی قرار گر فت. نتایج حاصله بیانگر آن است که عامل اصلی سیل گلستان ، وقوع رگبار شدیدی است که در بعد از ظهر روز جمعه۱۳۸۰/۵/۱۹شروع و دارای شدت ۵۰ میلیمتر در ساعت اولیه بوده و به مدت ۱۰ ساعت ادامهداشته است . همراه با بارش، عوامل دیگری نظیر کاربری نامناسب اراضی، عدم رعا یت حریم رودخانه، احداث سازه های نامناسب و شیب زیاد حوضه در ایجاد سیلاب مؤثر بودند