سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مهندسی HSE و سومین همایش ملی دانشجویی مهندسی بازرسی فنی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

احسان بشیری – دانشگاه صنعت نفت،دانشکده نفت آبادان
حمید سلیمانی – دانشگاه صنعت نفت،دانشکده نفت آبادان
نرگس گودرزی – دانشگاه صنعت نفت،دانشکده نفت آبادان

چکیده:

بادرنظرگرفتن اینکه نیروی انسانی هرارگان یاشرکتی درواقع نیروی تولید وسودمندی آن نهاد است داشتن یک برنامه مدون درجهت خلق یک محیط ایمن و سالم بگونه ای که آ« نیروی تولیدی احساس راحتی و امنیت کندضروری می نمایاند دریافتن فاکتورهای مختلف آن برنامه درک صحیح و بموقع خطرات احتمالی موجود پیشروی کارمندان و کارفرمایان ازسوی مدیران ایمنی و بهداشت یا مجریان سیستم های مدیریت hse بیشترین سود رامیتوانند به صاحبان صنایع عرضه دهند تا درجذب و ابقای کارگران و کارمندان پرانرژی ومفیددرمحیط های کاری با استرس کمتربه موفقیت بیشتری نائل ایند