سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
آمنه طباطبایی – دانشجو، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

چکیده:
در دهه های اخیر استفاده از نانوذرات برای کاهش آلاینده های محیط زیست مورد توجه محققین قرار گرفته است .در اثر تابش نور، فتوکاتالیست ها می توانند آلاینده های ارگانیک را به مواد غیر سمی مانند دی اکسید کربن وآب اکسید کرده و همچنین موجب گندزدایی و تصفیه آب از یکسری باکتری های معین شوند. در این پژوهش از فیلم نازک کاملا شفاف نانو ذرات تیتانیوم دی اکسید(Tio2) دوپ شده با مس و اصلاح شده با کیتوسان بر روی بستر پلی کربنات جهت استخراج یون Pb2+ به عنوان آلاینده آب، استفاده شده و تاثیر عوامل مساحت جاذب ، زمان حذف یون سرب و یون های مزاحم بر جذب یون بر روی راندمان کار مورد بررسی قرار گرفت. جهت بررسی تاثیر خاصیت فوتوکاتالیزوری بر راندمان استخراج، تمامی آزمایشات در حضور و عدم حضور نور مرئی انجام شد. نتایج نشان می دهد که ۲۱۸ سانتی متر مربع به عنوان مساحت بهینه ،۶۰دقیقه به عنوان زمان بهینه بدست آمد و در اکثر موارد تا سطح قابل توجهی کاتیون های بررسی شده، مزاحمتی در حذف گونه اصلی ندارد همچنین راندمان استخراج در حضور نور مرئی افزایش چشمگیری را از خود نشان می دهد.