سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی نساجی و پوشاک

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

احسان رئیسی – دانشگاه اصفهان،دانشکده علوم اداری و اقتصاد
فرشید دهقانی اناری – دانشگاه اصفهان،دانشکده علوم اداری و اقتصاد
جعفر اکبر زاده – دانشگاه اصفهان،دانشکده علوم اداری و اقتصاد

چکیده:

توجه به توسعه صادرات فرش دستباف امری است ضروری و مهم با توجه به وجود نفت ودرامد حاصل از آن به صدور سایر کالاها توجه چندانی نگردیده است و البته این موضوع تنها منحصر به کشور ایران نیست بلکه به گونه ای اغلب کشورهای صاحب نفت دچار این معضلهستند وا ز عوارض آن می توان به ایجاد صنایع مونتاژی و تولید کالاهای مصرفی و مصرفی شدن این کشورها و تک محصولی شدن صادرات آنها اشاره کرد صادرات محصولات صنایع دستی که فرش یکی از مهمترین آنها است می تواند کشور ایران را در راه رسیدن به یک اقتصاد صادراتی منطقی کمک کند و همچنین می تواند بخش مهمی از مشکل اشتغال را در سطح شهروروستا حل کند این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای به جمع اوری اعداد و ارقام از مراکز و موسسات مختلف و با توجه به داده های سری زمانی سالهای ۷۶-۸۸ در مورد شاخص قیمت فرش و نرخ ارز ودرامد ملی و تورم صنعت سعی در پیدا کردن رابطه آنها با صادرات فرش دارد و برای پیدا کردن این رابطه و معنی داری این متغیرها با صادرات فرش دستباف از روش رگرسیون و ازمون t استفاده شده تا با نتایج حاصل کمکی به یافتن سیاستهای مناسب دراین رابطه و تبیین مساله صادرات فرش دستباف شود.