سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
فرزاد دادفر – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، گروه اقتصاد، یزد، ایران
جلیل توتونچی – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، گروه اقتصاد، یزد، ایران
سیده زهرا طباطبائی نسب – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، گروه اقتصاد، یزد، ایران

چکیده:
دانش مدیریتی نوین بر تبیین استراتژی سازمانی پیشرو در راستای نهادینه سازی ایمنی، تاکید دارد تا شرایط عملیاتی مناسب کارکنان، مهیا گردد. بنابراین، بررسی راهکارهای انگیزشی و روشهای ارتقای سطح ایمنی در صنعت حمل و نقل ریلی، حایز اهمیت می باشد. در این پژوهش، ضمن بررسی عوامل موثر بر بهره وری ایمنی در دو سطح فردی و سازمانی، راهکارها و اولویت های مدیریتی برای بهبود ایمنی در حمل و نقل ریلی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که از دیدگاه کلان، عوامل سازمانی نسبت به عوامل فردی تقدم دارند. بطوریکه حمایت مدیریت و توسعه قوانین و مقرارت متناسب با ساختار سازمانی، نقش بسزایی در استقرار عملیات ایمنی ایفا میکند و از سوی دیگر، همکاری و پذیرش کارکنان موجب گسترش و بهبود رویه های اجرایی ایمنی در شرکت راه آهن خواهد شد. انسان، محیط، تجهیزات و مواد از عوامل یک سیستم می باشند ولی انسان مهمترین جزء سیستم است که با بکارگیری اصولی و صحیح سه عامل دیگر، نظامی را راه اندازی می کند. در این نظام هر عامل دارای وظایفی است که چنانچه این عوامل در جای خود و بدرستی عمل نمایند، نظام نیز بدرستی و دقت عمل می کند و در غیر این صورت نقص در سیستم پیدا می شود. حادثه نیز یک نوع نقص در سیستم است که ممکن است یکی از عوامل مذکور در آن دخیل باشد.همانطور که ذکر گردید مهمترین جزء سیستم، انسان است و از طرفی مهمترین عنصر یک حادثه نیز انسان است بعبارتی در صورت ایجاد یک محیط ایمن و با استفاده از مواد و تجهیزات ایمن، یک سیستم هنگامی ایمن عمل می نماید که عملکرد انسان نیز ایمن باشد. عنصر انسان بر خلاف سه عنصر دیگر موجودی پیچیده است که شامل ابعاد جسمی و روانی است.