سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا آبرود – دانشجوی دکتری مدیریت ( مالی) دانشگاه مالتی مدیا، مالزی
یاپ وون چانگ – استادیار و عضو هیئت علمی گروه مدیریت مالی دانشگاه مالتی مدیا کشور مال
سراوانان موتایا – دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه مالتی مدیا کشور مالزی

چکیده:

مبادلات سهام بوسیله اینترنت واقعا یکی از بهترین شاخصهای پیشرفت تجارت الکترونیک شناخته شده است که خود به تنهایی می تواند موثرترین زمینه های رشد در بازارهای مالی و سرمایه را فراهم نماید. در دهه گذشته شاهد افزایش چشمگیر تعداد میزان دادو ستدها در بازارهای سهامالکترونیک بورس درجهان بودیم ولی هنوز این مشخصه کلیدی پیشرفت تجارت، درایران جایگاه خود را بخوبی نشناخته است هدف ازاین پژوهش بررسی عوامل تاثیر گذار بر استراتژی استفاده از اینترنت در داد و ستد سهام و تهیه ابزار سنجش معتبر و پایا برای مدل پیشنهادی جهت بکارگیری اینترنت توسط سرمایه گذاران بازار بورس اوراق بهادار تهران است. این یک مطالعه موردی بود که براساس پرسشنامه ای که مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده طراحی و اجرا گردیده که نتایج این تحقیق نشان داد متغیرهای نگرش ، هنجارهای اجتماعی، احساس مفید بودن، دارای رابطه قوی با متغیر قصد و نیت سرمایه گذاران برای پذیرش فناوری جدید ( اینترنت) بوده است و همچنین متغیرهای درک استفاده آسان و عوامل جمعیتی دارای روابطی ضعیف ولی بی تاثیر بر نیت ( قصد) سرمایه گذاران برای انجام مبادلات اینترنتی سهام در بورس تهران بود.