سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مصطفی تیموری – دانشجویان کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه صنعتی اصفهان
علیرضا جمشیدی – دانشجویان کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه صنعتی اصفهان
معصومه جمشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه گیلان
کوروش روستا – عضو هیات علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد بیرجند.

چکیده:

گوجه فرنگی یکی از گیاهان گلدار، دولپه ای یکساله و از خانواده ی بادامجانیان(Solanaceae) بوده که در شرایط آب و هوایی اصفهان عملکرد خوبی نشان داده است. این ویژگی گوجه فرنگی، باعث شده تا توسعه کشت و تولید آن در اصفهان قابل توصیه باشد، این امر مستلزم شناخت عوامل موثر در افزایش تولید گوجه فرنگی است. هدف از مطالعه حاضر، شناخت و اولویت بندی عوامل موثر بر افزایش تولید گوجه فرنگی در استان اصفهان است. جامعه آماری مورد مطالعه، کارشناسان جهاد کشاورزی استان اصفهان می باشند، اطلاعات از طریق پرسشنامه جمع آوری و داده های بدست آمده با استفاده از تکنیک AHP(روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی) و نرم افزار Expert Choice مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که عامل آموزشی- ترویجی، موثرترین عامل افزایش تولید گوجه فرنگی بوده و عوامل اقتصادی، مدیریتی و فنی در اولویت های بعدی قرار دارند.