سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی رجبی هشجین – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشکده آب و خاک دانشگاه تهران
جواد فرهودی – استاد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکده آب و خاک دانشگاه تهران

چکیده:

ازجمله شاخص های مهم در ارزیابی میزان موفقیت پروژه های عمرانی، اجرای آنها بر طبق برنامه زمانی و هزینه برآورد شده می باشد. متخصصان و محققین علم مدیریت پروژه این دو معیار را به عنوان دو ضلع مثلث طلایی موفقیت پروژه تلقی می کنند. با توجه به پیچیدگی خاص و حجم کارهای عمرانی در پروژه های بزرگ سد سازی و همچنین طولانی مدت بودن و هزینه های سنگین آنها شناخت عوامل موثر در عدم اتمام به موقع و افزایش هزینه های این پروژه ها از اهمیت خاصی برخوردار است. دراین مقاله ضمن بررسی منابع موجود و مطالعه موردی چند پروژه سدسازی در نقاط مختلف دنیا مقادیر افزایش هزینه ها، درصد تاخیرات و عوامل اصلی آنها تعیین و ارائه شده است.