سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مصطفی آقازاده قمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و ص
محمد شیخ شاب بافقی – دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران
علیرضا ذاکری – استادیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

با توجه به روند رو به کاهش ذخایر اولیه فلزات غیر آهنی مانند مس و روی، بازیابی این فلزات از منابع ثانویه در سالهای اخیر اهمیت بالایی پیدا کرده است. در این مقاله روشی برای بازیابی مس از قراضه برنج بر مینای انحلال آندی برنج همزمان با رسوب دهی کاتدی مس ارائه شده است. استفاده از آند برنج در مقایسه با آند مس ناخالص که در فرایند پالایش الکتریکی مس مورد استفاده قرار می گیرد، یعنی حضور عنصر روی در آند و افزایش سریع غلظت آن در الکترولیت، موجب ایجاد تفاوت هایی بین این فرایند و پالایش الکتریکی مس می شود. بنابراین لازم است تمامی متغیرهای موثر بر فرایند شناسایی شوند. در این تحقیق تاثیر غلظت های اسید سولفوریک، مس، روی چگالی جریان و دما بر بازده جریان کاتدی و آمندی، مصرف ویژه انرژی، خلوص مس کاتدی کیفیت ظاهری آن از طریق یک طراحی آزمایش خاص به نام طرح عاملی کسری بررسی شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که مس کاتدی ورقه ای شکل فشرده با بازده جریان آندی و کاتدی بالاتر از ۹۵% و مصرف ویژه انرژی حدود ۰/۳ kWh/kg قابل حصول است. غلظت روی در مس کاتدی حاصل در شرایط متوسط تنها ۳۴ ppm است