سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش مدیریت سرمایه های انسانی با رویکرد کاربردی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سجاد دلاوری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد حسین قربانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی، دانشگاه تهران

چکیده:

این پژوهش که یک مطالعه تحلیلی است ، به بررسی عوامل موثر بر بروز و گسترش تخلفات اداری و راه های کنترل این پدیده در دانشگاه علوم پزشکی شیراز پرداخته است . فاکتورهایی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند ، عبارتند از : وضعیت اقتصادی کارکنان ، ویژگی های فرهنگی جامعه ، ویژگی های سازمانی ، کیفیت و کمیت قوانین و ویژگی های فرهنگی کارکنان. نتایج پژوهش حاکی از وجود رابطه معنادار بین وضعیت اقتصادی کارکنان ، ویژگی های فرهنگی جامعه ، کیفیت و کمیت قوانین و تخلفات اداری می باشد . همچنین یافته های پژوهش ، تدوین قوانین و مقررات کارامد و آموزش کارکنان و سیستم های کنترل مالی کارامد را به عنوان بهترین راه های کنترل تخلفات اداری شناسایی کردند.