سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

فضل ا… ساجدی – کارشناسی ارشدمهندسی صنایع – رئیس اداره تشکیلات وکیفیت – شرکت مخابرات اس
اعظم امیدواری – کارشناسی مهندسی صنایع – کارشناس تضمین کیفیت – شرکت مخابرات استان یزد

چکیده:

در این مقاله با رویکردی کاربردی به مفهوم توانمندسازی کارکنان،به بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی آنها پرداخته شده است . توانمندسازی کارکنان یکی از ابزار مؤثر برای افزایش بهره وری
کارکنان واستفاده بهینه از ظرفیت ها و تواناییهای فردی وگروهی آنها در راستای اهداف سازمانی است . سازمانها امروزه تحت تأثیر عواملی از قبیل افزایش رقابت جهانی ،دگرگونیهای ناگهانی،نیاز به کیفیت وخدمات پس از فروش،وجود منابع محدود و … زیر فشارهای زیادی قرار دارند . پس از سالها تجربه دنیا به این نتیجه رسیده است که اگر سازمانی بخواهد در امور کاری واقتصاد خود پیشتاز باشد ودر عرصه رقابت عقب نماند باید از نیروی انسانی متخصص،خلاق وباانگیزه بالا برخوردار باشد . منابع انسانی اساس ثروت واقعی یک سازمان را تشکیل می دهدو …. در ادامه به اهمیت وضرورت ت وانمندسازی کارکنان در سازمانها وویژگیهای سازمانها وکارکنان توانمند اشاره گردیده ودستاوردهای حاصل از اجرای توانمندسازی در سازمانها وموانع موجود جهت اجرای توانمندسازی آورده شده است . در نهایت به بررسی چند نمونه از فنون وابزار خلق توانمندی در سازمان پرداخته شده است . در این مقاله سعی بر این بوده است که با پرهیز از بحث های پراکنده وحاشیه ای برای سازمانی که مدیریت در صدد بهبود تواناییهای کارکنان خویش است چارچوبهاو روشهای دستیابی به این هدف تبیین گردد . برای تعیین وضعیت موجود سازمان وتعیین زمینه های دارای اولویت در اد امه پرسشنامه ای طراحی وارائه شده است .