سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی کارآفرینی، خلاقیت و سازمانهای آینده

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

عظیم محبی – فوق لیسانس تحقیقات آموزشی

چکیده:

در این مقاله ضمن تعریف خلاقیت و کارآفرینی از دیدگاههای اقتصادی، روانشناسی و مدیریتی با اشاره به نتایج بعضی از پژوهش ها مبنی بر عدم مطلوبیت ویژگی هایی چون خلاقیت و کارآفرینی در رفتار دانش آموزان، مسئله مورد نظر مورد تبیین قرار گرفته است. سپس با مروری به مدلهای ارائه شده، مدلی از سوی نگارنده مقاله پیشنهاد گردیده است و ادعا شده است که بر اساس این مدل می تواند بهتر زمینه ساز خلاقیت و کارآفرینی شد.
در ادامه از میان عوامل موثر بر خلاقیت و کارآفرینی عامل سازمانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و در نهایت با مشخص کردن نشانگرهای تاثیر گذار در هر یک از عوامل سازمانی به این نتیجه رسیده است که اگر سازمان ها بیشتر شاخص های مشخص شده را در فرآیند مدیریت استراتژیک خود لحاظ نمایند، به شکل مطلوب تری می توانند زمینه ساز خلاقیت و کارآفرینی در سازمان ها باشد.