سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مجتبی رسول کوهی –
مرتضی خلجی اسدی –
بتول صفائی –

چکیده:

در این مقاله تاثیر عوامل مختلف مانند سرعت وزش باد، ساعات وزش آن در ماههای مختلف سال و مشخصه توربین های برق بادی از جمله منحنی قدرت آن بر تولید توربین های برق بادی بطور مشروح مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین منحنی میانگین سرعت باد در ماههای مختلف و میزان ساعات وزش باد برای میانگین های سرعت باد در سه سایت مذکور مورد مقایسه قرار گرفته و در نهایت میزان تولید برق در ماههای مختلف سال با ذکر دلایل مورد بحث وبررسیو مقایسه قرار می گیرد