سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیدحسن حاتمی نسب – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاه یزد
سینا روزبهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاه یزد
نعیمه دره زرشکی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاه یزد

چکیده:

اینترنت ، تجارت الکترونیک، رضایت مشتری ، توزیع کالا ، فروتل از عمده عوامل کاهش فروش، سیستم توزیع ناکارآمد و پرهزینه موجود می باشد. سیستم توزیع و فروش کشور، همپای توسعه تولید رشد ننموده و همان چارچوب سنتی را حفظ کرده است عوامل زیادی دراین عقب ماندگی نقش داشته اند شرایط مذکور مسئولین بازرگانی را بر این داشت تا با اتخاذ سیاستهایی همچون وضع قوانین کنترلی و نظارتی، در اختیار گرفتن توزیع بسیاری از اقلام اساسی، دخالت در فرایند قیمت گذاری ها و … تاثیرات موضعی و کوتاه مدت را بوجود اورده است حال برای رفع این نقایص از پیکرده اقتصاد بایستی سیستم توزیع و فروش نوینی به یاری روشهای سنتی آمده تا تحول بزرگی را بر شالوده اقتصاد وارد نماید. با توجه به نحوه مرسوم فروش اینترنتی در دنیا و شیوه فروش اینترنتی در ایران سیستم موجود با نام فروتل (frotel) مورد بررسی قرار گرفته است یک بخش اصلی و مورد توجه دراین سیستم مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) است که دراین پژوهش با اطلاع از نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدهای موجود در پیاده سازی تجارت الکترونیک جامع درایران با در نظر گرفتن خواسته های مشتریان (VOC) عوامل موثر بر جلب رضایت مشتریان اینترنتی و اولویت بندی آنها مورد بررسی قرار گرفته است.