سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سیدهادی حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد متالورژی دانشگاه تربیت مدرس – مجتمع دانشگاهی مو
تقی شهرابی – استادیار دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

جوشکاری یکی از مهمترین روشهای مورد استفاده برای ساخت تجهیزات تیتانیمی، در صنایع مختلف می باشد. جوشکاری تیتانیم، همانند جوشکاری سایر مواد، سبب تغییر برخی از خواص ماده از جمله ایجاد حساسیت نسبت به خوردکی در آن می گردد. یکی از مهمترین ومتداولترین راههای تخریب قطعات جوشکاری شده تیتانیمی در صنایع، خوردگی تنشی (Stress Corrosion Cracking) می باشد.
در صورت اعمال تنش کششی بر مقاطع جوش حساس تیتانیم در یک محیط خورنده، احتمال جوانه زنی و رشد ترک وجود دارد با کنترل پارامترهای جوشکاری ،پارامترهای محیطی وپارامترهای متالورژیکی موثر بر خوردگی تنشی، می توان از بروز این نوع خوردگی جلوگیری نمود. در مقاله حاضر خوردگی تنشی مقاطع جوش تیتانیم، پارامترهای موثر بر وقوع این خوردگی و روشهای کاهش حساسیت نسبت به این خوردگی بحث و بررسی شده اند.