سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین سمینار ملی رنگهای ترافیکی، خط کشی و ایمنی راهها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

وحید باغانی – مجتمع صنایع شیمیایی ریف ایران

چکیده:

راهها امکاناتی هستند که بشر برای جابجایی و حمل و نقل ایجاد کرده است. با پیدایش چرخ توسط انسان، نیاز به ایجاد راههای با ویژگیهای خاص احساس گردید و به مروز از آغاز تا امروز بر این ویژگیها افزوده شده است.
جاده ها همانطور که می توانند رد صنعت حمل و نقل و نیز جابجایی افراد مفید باشند، در صورتی که قانونمند نبوده و بر اساس اصول فنی ساخته نشده باشند، می توانند خطرآفرین بوده و هزینه های مادیو معنوی فراوانی را تحمیل نمایند.
از مهمترین مسائل مربوطه به ایمنی راه ها، علائم هشدار دهنده و راهنمایی رانندگی می باشند. این نمادها باتوجه به رنگ و فرم آنها تعریف مشخصی داشته که ممکن است راننده را با یکی از سه وضعیت (راهمایی، هشدار، ممنوعیت) آشنا نمایند.
خط کشی ها به نوعی جزئی از این علائم محسوب می گردند که در مرحله اول راننده را در مسیر هدایت می نمایند. مسیر بدون خط کشی، راهی آشفته بوده که هر لحظه امکان تصادف و سانحه در آن وجود دارد.
در اینمقاله سعی شده تا به بررسی عوامل موثر بر دوام خط کشی راهها در کشور و جهان پرداخته شود.