سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سید حسن رحمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه تهران -دانشکده فنی-گروه مهندسی متالو
احمد علی آماده – استادیار
سعیدرضا الله کرم – استادیار

چکیده:

دراین تحقیق پارامترهای موثر بر راسب شدن موفقیت امیز پوشش کامپوزیتی چهارتایی الکترولس مورد بررسی قرارگرفته اند. بدین منظور برروی نمونه های متعدد از جنس فولاد ساده کربنی، عملیات پوشش دهی تحت شرایط مختلف صورت پذیرفت. تاثیر عواملی مانند ترکیب محلول درصد ذرات در حمام، درجه حرارت، ph ، سرعت و نوع بهم زدن همزن مغناطیسی ، دمش با ارگون در حمام کامپوزیتی الکترولس با عوامل احیا کننده هیپوفسفیت سدیم – بورهیدراید پتاسیم و کمپلکس کننده اتیلن دی امین روی درصد ذراتMoS2 در پوشش ، ترکیب پوشش زمینه و سرعت رسوب بررسی گردید. نتایج نشان دادند که افزایش سرعت رسوب باعث کاهش درصد ذرات در پوشش بصورت یک تابع نسبتا خطی م یگردد . کاهش غلظت ذرات در محلول انتخاب سرعت و نوع بهم زدن، افزایش PH، افزایش دما و تغییر در ترکیب محلول باعث کاهش درصد ذرات در پوشش می شود.