سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدمهدی شانظری شاهرضائی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان
حسین آتشی – عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

واکنش های سیال – جامد بدلیل کاربرد صنعتیهمواره مورد توجه خاصی بوده اند. قسمت عمده کارهای انجام شده بر واکنش های گاز – جامد متمرکز شده اند. در این مطالعه واکنش تولید اسید فسفریک از خاک فسفات در شرایط فرایندی دی هیدرات با بکارگیری راکتور Bench-Scale موردمطالعه قرار گرفته است. عملیات بصورت ناپیوسته بوده و در زمان هایمختلف از راکتور نمونه برداری و ترکیب فارهای مایع و جامد با روش های استانداردتعیین شده اند و تغییرات درصد استخراج با زمان بدست آمده و تاثیر اندازه ذرات خاک، دما، نسبت اختلاط اسید و خاک، سرعت همزن و غلظت اسید سولفوریک مورد مطالعه قرار گرفتند.