سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پیمان شاه بیگی – کار شناس ارشد متالورژی ، شناسایی و انتخاب مواد فلزی، کاوه خودرو سایپا

چکیده:

تخریب و شکست قطعـات مصـرفی در صـنعت و بـویژه خودروسـازی ، نقطـه ضـعفی در سـابقه سـازند ها و تولید کنندگان قطعات بکاررفته در ی ک خودرو می باشد . پیشگیری شکست ، بخصـوص در مـورد قطعـاتی که از لحاظ ایمنی خودرو و سرنشینان جایگاه ویژه ای دارند ، حائز اهمیت می باشد . کرپی بست میل تعادل ، اتصال دهنده فنر ها به محور جلو در کامی ونت بادسان ، در گـروه قطعـات کـلاس ۱ قرار داشته و لذا شکست آن می تواند ضررهای مالی و جانی غیر قابل جبرانی را بر جای بگذارد . در این تحقیق با بررسی تعداد زیادی از قطعات شکسته شده ( در خط تولید ویا پـس از تحویـل بـه مشـتری ) عوامل اصلی انهدام این قطعه شناسایی شده ، در نهایـت شـرائط بهینـه ( سـیکل عملیـات حرارتـی و خـواص مکانیکی ) به منظور توقف شکست های فراوان این قطعه بدست آمد . تحقیقات نشان داد تلفیق ناخالصی و عملیات حرارتی نامناسـب عامـل اصـلی شکسـت ایـن قطعـه ، حتـی در گشتاورهای بسیار پایین تر از حد مجاز می گردد .