سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

کمال علمدار – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد، یزد، ایران
عبدالحمید انصاری – عضو هیات علمی دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده:

آنومالی‌های مغناطیسی به دلیل ماهیت برداری خود از آنومالی‌های گرانی که فقط دارای اندازه می‌باشند پیچیده‌تر هستند. لذا عوامل مؤثر بر شکل آنومالی‌های مغناطیسی از آنومالی‌های گرانی بیشتر است که باعث دشواری تعبیر و تفسیر آنها خواهد شد.
برای بررسی نقش عوامل مختلف بر شکل آنومالی‌های مغناطیسی از مدل‌سازی دوبعدی استفاده و این کار توسط نرم‌افزار Mag2dc انجام شده است. از عوامل مؤثر بر آنومالی‌های مغناطیسی می‌توان زاویه میل و انحراف بردار میدان مغناطیسی، مغناطیس باقیمانده توده، امتداد خط برداشت، شکل توده، عمق توده و ساسبلیته را نام برد که در بین عوامل ذکر شده سه عامل ابتدایی از اهمیت بیشتری برخوردار است.