سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدحسین همتی – مربی دانشگاه تربیتمعلم سبزوار
احد ضابط – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی عزیزیه –

چکیده:

جوشکاری مقاومتی نقطهای به عنوان یکی از روشهای اتصالدهی فلزات به دلیل سرعت بالا، ایجاداستحکام مناسب و همچنین ماهیت فرایند استفادهی فراوانی در جوشکاری مقاطع نازک( ورق به ورق) در صنایع گوناگون از جمله اتومبیلسازی و ساخت لوازم خانگی دارد. علیرغم این که الکترود مورد استفاده در این روشاز نوع مصرف نشدنی محسوب میگردد، به دلایل مختلفدر شرایط عملی، الکترود قابلیت ایجاد نقطه جوش مناسب را از دست داده و نیاز به تعویضو یا بازتراشی پیدا میکند که در نتیجه افزایشهزینهها را به دنبال دارد. در این تحقیق با انجام آزمایشات در شرایط عملی صنعتی، متغیرهای مؤثر بر عمر مفید الکترود مورد بررسی قرارگرفتند. جنسالکترود، طراحی الکترود، شدت جریان الکتریکی، فشار دستگاه، مقاومت های مسیر عبور جریان، شرایط خنککنندگی و تنظیمات دستگاه از جمله موارد بررسی برای افزایشطول عمر الکترود بودند که میزان تأثیر نسبی هرکدام بر بازده الکترود سنجیده شد. عمر الکترود در اثر لهیدگی نوکآن کاهشمی یافت که علت اصلی آن افزایشدمای موضعی و کاهشاستحکام فشاری الکترود تشخیصداده شد. تمامی عوامل مؤثر در افزایشعمر الکترود به نحوی ایجاد حرارت موضعی در نوکالکترود را کاهشو یا انتقال حرارت از نوکالکرود را افزایشمیدهند.