سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

طاهر فرهادی نژاد – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
جعفر غیومیان – مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور
مینا عبدالوند – دانشجوی رشته زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

چکیده:

سالانه هزاران هکتار زمین های کشاورزی، مراتع، جنگل، بر اثر حرکت و لغزش زمین تخریب می گردند وبسیاری از ابنیه های فنی از بین می روند. با بررسی عوامل موثر در لغزش می توان مقدمات برنامه ریزی جهت پهنه بندی خطر زمین لغزش، اجتناب از خطر و برنامه کنترل لغزش را فراهم نمود. نقطه موردمطالعه در جنوب شرقی شهر خرم ابادو یکی از حوزه های آبخیز سد دز است. مساحتی حدود ۳۴۴۹۱ هکتار دارد که وسعتی برابر ۲% کل حوزه ۱۷۳۶۵ کیلومتر مربع دز را شامل می گردد. حداکثر و حداقل ارتفاع از سطح دریای آزاد به ترتیب ۳۰۱۲ و ۷۷۰ متر می باشد.
با استفاده از بررسی عکس های هوایی ۱/۲۰۰۰۰ و ۱/۵۰۰۰۰ تهیه شده است.
تجزیهتحلیل نتایج حاصل از قطعنقشه های طبیعی با نقشه های زمین لغزش نشان می دهد که عوامل موثر بر لغزش بسته به نوع لغزش متفاوت بوده و انواع زمین لغزش تحت تاثیر واحدهای لیتولوژی ، شیب، فاصله از گسل، فاصله از آبراهه و … به وقوع می پیوندند.