سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

میرزا آقا محمدی – کارشناسی ارشد فرآوری مدیریت فرآوری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی
سید عباس فاضلی – دکتری زمین شناسی اقتصادی مدیریت فرآوری سازمان زمین شناسی و اکتشافات م
فتح اله مصوری – کارشناسی ارشد پترولوژی مدیریت فرآوری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معد
علیرضا رئیسی – دکتری فراوری مواد معدنی مدیریت فرآوری سازمان زمین شناسی و اکتشافات مع

چکیده:

کانسار مس خاش یکی از کانسارهای متوسط مقیاس می باشد که در ۱۱۷ کیلومتری جنوب زاهدان قرار دارد. طبق مطالعات XRD و میکروسکوپی، نمونه معرف کانسار مس اکسیده خاش حاوی مالاکیت و کمی آزوریت، اکسیدهای آهن آبدار، کلریت، سریسیت، تالک، زئولیت(لامونتیت) و اسمکتیت، اکسیدهای منگنز، پلاژیوکلاز و کوارتز می باشد. نتایج آنالیز جذب اتمی و لیچینگ تشخیصی نشان داد که نمونه در سطح اظمینان ۹۵ درصد حاوی ۴/۹۳ درصد مس بوده که ۸۵/۹۶ درصد آن در شرایط معمول لیچینگ به راحتی حل می شود. آزمایش تعیین مصرف اسید نشان داد نمنه در PH=1/5 مقدار ۹۸ گرم اسید سولفوریک به ازای یک کیلو نمونه نیاز دارد. نتایج طراحی آزمایشات و بهینه سازی نشان داد شرایط بهینه برای لیچینگ همرنی عبارت است از: دانه بندی ۳۳۵- میکرون، غلظت ۱۶۰g/l و زمان و دو ساعت. در این شرایط بازیابی مس ۸۴/۲۷ درصد است و شرایط بهینه برای لیچینگ مخزنی ، دانه بندی ۹/۴- میلیمتر، غلظت اسید ۱۹۰g/l و زمان ۷ روز حاصل شد. در ای شرایط بازیابی مس ۷۶/۷۳ درصد است. بازیابی لیچینگ مخزنی جریان مخالف به همراه اسیدکیورینگ نیز ۸۵/۵۴ درصد بدست آمد. بنابراین لیچینگ این کانسار امیدوار کنند به نظر می رسد.