سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
آرمان حقیقی – پژوهشگر، پژوهشکده علوم و فناوری زیستی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
فرزین عباسپوراقدم –
رسول خلیل زاده –

چکیده:
آلودگی محیط زیست، وابستگی کشورهای مصرف کننده به کشورهای تولیدکننده، منایع محدود سوخت های فسیلی و غیره آینده استفاده از این سوخت ها را دچار تردید کرده است. بیودیزل از سوخت های زیستی است که می تواند براحتی مانند سوخت های فسیلی استفاده شود. بیودیزل از منابع روغنی مختلفی می تواند تهیه شود. از منابع روغن و لیپید، می توان به ریزجلبک ها اشاره کرد. میزان لیپید ریزجلبک ها چندین برابر دانه های روغنی است. محتوای لیپید و حاصلخیزی بیومس تحت تاثیر عواملی مختلفی می باشد. بررسی این عوامل می تواند در افزایش میزان لیپید ریزجلبک ها و بازده فرایند بسیار موثر باشد. مقدار نیتروژن و شدت نور در رشد و محتوای لیپید بسیار موثر است. فقدان حضور نیتروژن و یا ایجاد محدودیت در فاز رشد می تواند تاثیر بسزایی بر محتوای لیپید داشته باشد. در حالت کلی محتوای لیپید و حاصلخیزی بیومس با هم نسبت عکس دارند. در پژوهش زیر به بررسی محتوای لیپید ۳۰ گونه ریزجلبک پرداخته و اثرات محدودیت ها بر آنها بررسی می شود.