سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
علیرضا مرادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروز کوه
مجید ظهیری خوجین – دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروز کوه

چکیده:
یکی از مهمترین فعالیت ها در صنعت بانکداری، مؤسسات مالی و اعتباری و شرکتهای سرمایه گذاری مدیریت ریسک در حوزه های متفاوتی از جمله سرمایه گذاری، اعطای تسهیلات، صدور ا نواع اوراق قرضه، صدور انواع گواهی سپرده، صدور ضمانت نامه، اعتبارات اسنادی و سرمایه گذاری در بازار پول و سرمایه که در م عرض خ طرات و پیامدهای ریسک ها قرار دارند. م دیران ارشد در سازمانها همواره به دنبال ابزارها و تکنیک هایی می باشند تا مخاطرات و پیامدهای ناشی از تصمیمات را به حداقل ممکن کاهش دهند. مدیریت ریسک ابزار جدیدی می باشد که و مدت زمان کوتاهی توانسته جایگاه م ناسبی برای خود پیدا کند، ماهیت فعالیت های تجاری سرمایه گذاری بر پایه کسب بازده که مستلزم تحمل ریسک می باشد استوار است. بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و شرکتهای سرمایه گ ذاری، پی اقدامات مؤثری در زمینه مقابله با ریسک از جمله ریسک سرمایه گذاری، ریسک نقدشوندگی، ریسک اعتباری می باشند.