سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رامین بهمنی – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن-کارشناس موسسه مهندسین مشاور ساحل

چکیده:

نیاز روز افزون جامعه بشری به حفریات زیر زمینی متنوع ایجاب میکند تکنیک های ساخت این فضاها همواره مورد توجه محققین مختلف قرار بگیرد. تکنیک های اجرای تونل را میتوان به دو بخش سنتی ( حفاری و آتشباری)ومکانیزه تقسیم بندی کردکه انتخاب هر یک با توجه ویژگیهای ساختگاه پروژه میباشد اما روش سنتی بعلت سرمایه اولیه کمتر وانعطاف پذیری بیشتر هنوز مورد توجه مهندسین طراح میباشد .در این مقاله تلاش شده است که نتایج تجربیات حاصل از کاربرد روش حفاری وآتشباری در اجرای یک پروژه به عنوان مطالعه موردی مورد بررسی قرار گیرد.در این پروژه تاثیر عواملی نظیر شیب ملایم وضخامت کم لایه بندی منطقه طرح وعملکرد دسته درزه های متعدد ،پتانسیل ریزش بلوکها در سقف ودیوار تونل را فراهم کرده است که این امر احتمال بروز اضافه حفاریهای زیاد به ویژه در سقف را افزایش میدهد .در ابتدا عدم توجه کافی به تاثیر عوامل موثر در کاربرد روش حفاری وآتشباری نظیر انتخاب گام پیشروی مناسب ،استفاده از تونل پیشاهنگ ونیز عدم کاربرد آتشباری کنترل شده باعث بروز اضافه حفاری در حدود ۲۰ تا۳۰درصد قطر تونل گردید که این امر بر پایداری تونل تاثیر نامطلوبی داشت ولی با ملحوظ ساختن عوامل فوق اضافه حفاریها در حد ۵ تا ۱۰ درصد قطر تونل کنترل گردید که در نتیجه باعث صرفه جویی های بسیار زیادی در هزینه وزمان اجرای پروژه شده است .