سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
الهام اسراری – دانشیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه پیام نور
سارا خراباتی –

چکیده:
امروزه با توجه به نقش فزاینده و حیاتی آب در زندگی انسانها و با عنایت به این که کشور ما از مناطق کم آب جهان به شمار می آید، وظیفه کارشناسان علوم انسانی و اجتماعی است که سعی کنند نحوه استفاده بهینه از آب را مورد بررسی قرار دهند. یکی از چالش های مهم در جوامع، مدیریت بحران کمبود آب از طریق رفع بحران مدیریت خصوصا در مناطق خشک و نیمه خشک مانند شهر سمنان می باشد. مطالعه حاضر به منظور بررسی عوامل موثر بر کاهش مصرف آب خانگی توسط ساکنین شهر سمنان در دو بعد نگرش و رفتار طراحی شده است. نتایج تحقیق نشان از تاثیرپذیری و آموزش پذیری شهروندان سمنانی در زمینه یادگیری مصرف بهینه آب خانگی به خصوص تحت تاثیر دستورات دینی است. استفاده از نتایج این مطالعه می تواند در افزایش کیفی اثرات آموزشی مصرف بهینه آب در سمنان و شهرهای مشابه موثر واقع گردد