سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سازه های جدار نازک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهران سیدرزاقی – پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
ساسان عشقی – پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

مخازن استوانه ای محتوی مایعات در صنایع مختلف خصوصا صنایع مرتبط با نفت، گاز و پتروشیمی بصورت گسترده ای مورد استفاده قرا رمی گیرند. تجربه عملکرد این سازه ها پوسته ای جدار نازک در زلزله های گذشته نشانگر آسیب پذیری این سازه ها در برابر زلزله می باشد.این در حالی است که آسیب دیدگی این سازه ها موجب ایجاد خسارات مستقیم و غیر مستقیم قابل توجهی می گردد.
با توجه به نازک بودن جداره در این سازه ها ، کمان پوسته به عنوان یکی از متداول ترین مکانیزم خرابی در این سازه هامطرح می باشد، کمانش و رفتار پس کمانشی پوسته های استوانه ای جدار نازک به عوامل متعددی وابسته است. که از این بین می توان به ارتفاع پوستهضخامت پوسته و شرایط مرزی – تکیه گاهی اشاره نمود. در این میان نقصهای سیستم را می توان به عنوان مهمترین عامل موثر بر رفتار کمانشی و پس کمانشی در پوسته های استوانه ای جدار نازک دانست.
در این نوشتار ضمن مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه اثرات عوامل موثر گوناگون بر رفتار پوسته های استوانه ای و کمانش پوسته ها تحت اثر فشار محوری، به بررسی مسئله کمانش در مخازن استوانه ای محتوی مایع پرداخته می شو.