سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اصغر اصغری مقدم – دانشیار گروه زمین شناسی دانشکده علوم طبیعی دانشگاه تبریز
زینب علیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه تبریز

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در استان آذربایجان شرقی در ۶۰ کیلومتری شرق تبریز واقع شده است. مهمترین منابع آب موجود رد دشت بیلوردی را اب زیرزمینی تشکیل می دهد، طوری که بخش عمده مصارف شرب، کشاورزی و صنعتی را تامین می کند. به نظور بررسی کیفیت شیمیایی اب های زیرزمینی دشت مربوطه، علاوه بر جمع آوری داده ها و اطلاعات هیدرشیمیایی موجود، در تیرماه ۱۳۸۶ تعداد ۲۱ نمونه آبی از منابع آب زیرزمینی منطقه برداشت و مورد آنالیز قرار گرفتند. نتایج حاصل از آنالیز، بیانگر مساله شوری در بیشتر قسمت های دشت می باشد. غلظت بالای مواد محلول موجود در آب، علاوه بر افت صنعت کشاورزی ممکن است اثرات نتامطلوب بر سلامتی ساکنین منطقه نیز داشته باشد. بررسی هیدروشیمی منطقه نشان می دهد، شوری منابع آب زیرزمینی متاثر از سازندهای زمین شناسی می باشد.