سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصطفی یعقوب زاه – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه شهید باهنر کرمان
آروین بهرامی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامعباس بارانی – استاد بخش عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
ابوالفضل اکبرپور – عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند

چکیده:

یکی از نگرانی های عمده پس از احداث سدهای خاکی، مسئله سرریز شدن آباز روی تاج سد و شکست سد می باشد. که سبب به وجود آمدن خسارت های جانی و مالی فراوان میگردد. سرعت باد وطول موج خیز مخزن سد دو عاملی هستند که به طور مستقیم لبریز شدن آب را تقویت می کنند. این درحالی است که ارتفاع آب از کف تا سطح آب ساکن به طور معکوس این فرایند را تحت تاثیر قرار میدهد. در این مقاله، اثر عوامل مختلف بر لبریز شدن آب از روی تاج سد بر یک سد خاکی همگن بررسی و دران از معادلات Wilson , USBR برای پیش بینی امواج تولید شده از باد استفاده می شود. نتایج نشان می دهد معادلات USBR نسبت به معادلات Wilson از دقت نسبتا بیشتری برخوردار است.