سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش سازگاری با کم آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پوریا دهقان – دانشجوی کارشناسی ارشد سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی، دانشگاه آزاد اسلا
سیف اله اعلمی – دانشجوی کارشناسی ارشد سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی، دانشگاه آزاد اسلا

چکیده:

محل سد مخزنی شوریجه در بخش انتهایی جنوب شرق رودخانه کشف رود، در ۱۲۵ کیلومتری شرق مشهد و در فاصله ی ۳ کیلومتری روستای بغبغو در نظر گرفته شده است . رودخانه کشف رود از ارتفاعات هزارمسجد و بینالود در شرق شهر قوچان سرچشمه گرفته و پس از عبور از دشت آبرفتی مشهد به سوی شرق جریان پیدا نموده و بعد از سد شوریجه در محل پل خاتون به رودخانه مرزی هریرود پیوسته و در نهایت به صحرای قره قوم می پیوندد . هدف اصلی از احداث سد مخزنی شوریجه، تأمین آب اراضی کشاورزی، آب شرب و تأمین آب مورد نیاز جهت اجرا و بهره برداری از تأسیسات شیلاتی می باشد . در این تحقیق عوامل موثر در آلودگی آب رودخانه کشف رود و اثرات زیست محیطی آن بر سد شوریجه مورد بررسی قرار گرفته است . پساب های خانگی روستاها و جوامع شهری در حاشیه این رود و همچنین پساب های ناشی از تصفیه خانه ها و کارگاه های صنعتی و کشاورزی در اثر انتقال به کشف رود از عوامل مهم در آلودگی آب می باشد . کنترل منابع آب در بالادست مخزن و نیز در بالادست رودخانه کشف رود در بهره برداری صحیح از طرح ایجاد سد شوریجه حائز اهمیت می باشد .