سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غلامعلی شفا بخش – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان
احسان کاشی – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری دانشگاه سمنان
محسن هاشمی مطلق – کارشناس عمران و عضو انجمن علمی عمران دانشگاه آزاد سمنان

چکیده:

امروزه با گذشت بیش از یک قرن ازاحداث اولین خط آهن درایران خطوط ریلی بخش قابل توجهی ازحمل بار و مسافررا درکشوربرعهده دارند .لذا با توجه به افزایش روزافزون تقاضا دراستفاده از حمل و نقل ریلی در بخش جابجایی مسافر و کالا و با توجه به گسترش شبکه ریلی کشور ،حفظ و تامین امنیت ناوگان عبوری از اهمیت ویژه ای برخوردار است . در این راستا عوامل متعددی نظیر طرح هندسی ، سیستم روسازی ، عوامل انسانی ، شرایط اقلیمی و ناوگان و ….. نقش دارند و صدمات ناشی از سوانح ریلی دارای ابعاد گوناگون اقتصادی ،؛ اجتماعی ، فرهنگی ، زیست محیطی ، بهداشتی و انسانی است . بدین جهت در کشور های مختلف جهان و مخصوصا در کشور های توسعه یافته صنعتی سالهاست که علل بروز سوانح و ضایعات و صدمات ناشی از سوانح ریلی به صورت منظمو سیستماتیکمحاسبه شده و نتایج بدست آمده در تصمیم گیری های مربوط به چگونگی نخصیص منابع و پیشگیری از بروز سوانح مورد توجه قرار می گیرد . کشور ما ایران در سالهای اخیر به صورت یکی از کانونهای بحران در آمده و سوانح ریلی در سالهای اخیر نشان دهنده ضرورت توجه به این مسئله می باشد . در این مقاله ضمن معرفی کلی سیستم خط راه آهن ، به بررسی مشکلات بوجود آمده ناشی از عوامل ذکر شده و تاثیر این موارد بر ایمنی ناوگان عبوری و راهکارهای جلوگیری از بروز سوانح پرداخته شده است .